بانک اطلاعات و شماره تلفن های ضروری شهر جدید پرند

 

 

 

 

 

املاک

آبان : بلوار علامه جنب بنفشه10 پ56 تلفن : 5672099

آتلیه : خ خورشید جنب پاساژ خورشید  تلفن : 56723769

آتیه : میدان استقلال خ نور تقاطع خورشید تلفن : 56723769

آپادانا : خ آسمان بازارچه بنفشه پ91 تلفن : 56728394

آسمان : خ آسمان نرسیده به ستاره پ107 تلفن : 56723082

آریانا : بلوار امام خمینی تلفن : 09123035334

آسیا : میدان آسمان پ 31 تلفن : 56728218 الی 9

آناهیتا : بلوار ستاره چهارراه کوهستان تلفن : 56724785

آزادی : میدان استقلال بلوار جمهوی تلفن : 56724730

آراد : بلوار امام خمینی تلفن : 56737712

آرتا : بلوار امام خمینی 

آرمان : بلوار چمران بین کوکب 8و9 تلفن : 56729003

آدینه : بلوار علامه نبش مریم6 تلفن : 56725915

آسایش : بلوار علامه بین بنفشه 8و10 تلفن : 56725534

آشیانه : بلوار چهار باغ تلفن : 09121693667

آفتاب : کوزو خ آفتاب بازار روز خانواده2 تلفن : 09125968175

آنا : آسمان بازارچه بنفشه پ65 تلفن : 8-56726167

امارت : خ آسمان چهارراه ستاره تلفن : 56723254

امیر : بلوار علامه بین بنفشه 8 و 10 پ42 تلفن : 56721439

اهورا : خ آسمان بازارچه بنفشه پ 91 تلفن : 56728394

ایرونی : بلوار چمران سایت تجاری 17 تلفن : 56728695

ایرانیان : بلوار ستاره چهارراه کوهستان تلفن : 56722516

اسدی : خ آسمان بازارچه آسمان پ 65 تلفن : 56722314

اکباتان : بلوار ستاره چهارراه کوهستان تلفن : 56727181

اکباتان2 : میدان استقلال بلوک E ورودی6 تلفن : 56724524

اریکه ایرانیان : م آسمان، پ29 تلفن : 56725003

افق تهران : خ آسمان چهارراه باران پ 43 تلفن : 8_56725657

استقلال : بلوار جمهوری بلوک D پ194 طبقه1 تلفن : 56728834

اسدی1 : کوهستان تقاطع ستاره تلفن : 56722313

اکباتان1 : بلوار ستاره چهار راه کوهستان تلفن : 56727181

اسکان : بلوار علامه طباطبایی پ88 تلفن : 56721036

رکیده1 : بلوار باهنر، میدان آزادی  تلفن : 3_56728870

ارکیده2 : بلوار چمران نبش کوکب 7 و9  تلفن : 3_56728750

ارکید3 : م استقلال، بلوار جمهوری تلفن : 56757770

البرز : بلوار امام خمینی تلفن : 56737300_09125150148

اایده آل : بلوار چمران، بین کوکب 3 و5 تلفن : 56727444

اندیشه : بلوار جمهوری روبروی پارک فدک تلفن : 56217662

الماس غرب : بلوار امام خمینی

المهدی : بلوار چهار باغ تلفن : 56727660

انتخاب : بلوار چهار باغ تلفن : 56721075

امپراطور : بلوار علامه بین بنفشه 6 و 8 پ28 تلفن : 56729205

امین : آسمان، چهارراه ستاره، پ24 تلفن : 14_56727913

امیر : بلوار علامه بین بنفشه 8و10 پ42 تلفن : 56721439

ایفل : م آزادی تلفن : 56724020

ایران زمین : بلوار امام خمینی، خ چهارباغ تلفن : 56737358

ایرونی : بلوار چمران سایت تجاری 17 تلفن : 56728695

ایرانیان : بلوار ستاره چهار راه کوهستان تلفن : 56722516

ایران آریا : تلفن : 09124590620

بادپا : بازار بنفشه، پ87 تلفن : 56725600

بصیرت : میدان استقلال بلوک E ورودی 5 تلفن : 09102010835

بهاران : میدان استقلال خ نور خ بهاران تلفن : 56728066

بین الملل : انتهای خ آسمان نبش مریم5 تلفن : 7_56728056

برتر : خ کوهستان، پ5 تلفن : 56721830 

بیستون : بلوار جمهوری، جنب مسجد جامع  تلفن : 56720304

پرند : میدان استقلال بلوار جمهوری تلفن : 56728020

پادنا1 : خ آسمان تقاطع ستاره پ 113 تلفن : 09121933984_7_56722902

پادنا 2 : میدان استقلال بلوار جمهوری تلفن : 09121933984_56722544

پادنا 3 : خ چمران، م کوهسار تلفن : 09121933984

پرواز : بلوار امام خمینی تلفن : 56728146

پارسه : بلوار علامه طباطبایی جنب مریم 6 پ 96 تلفن : 56727903

پارسیان1 : بلوار علامه طباطبایی نبش بنفشه10 پ54 تلفن : 56721035

پارسیان 2: بلوار جمهوری تلفن : 56729500_56729400

پایتخت : بلوار چهارباغ تلفن : 56737965

پایتخت 2 : م استقلال روبروی مسجد جامع تلفن : 56725617

پارس : بلوار چمران، کوکب 5 و7 تلفن : 56727374_56728070

پاسارگاد : تقاطع خ کوهستان و ستاره تلفن : 56722652

پرند گستر : میدان ایمان  تلفن : 56725715

پرند گستر2 : میدان استقلال بلوک E ورودی8 تلفن : 56725714

پرند1 :م استقلال، بلوار جمهوری تلفن : 56728020

پرند2 : خ کوهستان، روبروی پارک فدک تلفن : 56728040

پیمان : نبش زردکوه 2 تلفن : 09125085081

تشریفات قائم : میدان استقلال بلوار جمهوری تلفن : 56726858

تخت جمشید : بلوار شهدا مجتمع تجاری کیسون تلفن : 09127777650

توحید : بلوار چمران نبش کوکب 3و5 تلفن : 56723376

تیراژه : م استقلال، بلوار جمهوری،روبروی مسجدجامع تلفن : 56218022

تک : بلوار جمهوری، بلوک C، ط1 تلفن : 56722036

ثامن : میدان امام خمینی روبروی کوچه زردکوه تلفن : 56387041

ثانی : میدان استقلال بلوار جمهوری، پ174 تلفن : 3_56722872

ثانی : میدان بهشت تلفن : 56726103

جام جم : خ آسمان تقاطع باران پ 47 تلفن : 56724566

جعفریه 2: بلوار ستاره ضلع شرقی مسجد امام حسن پ2 تلفن : 56720695

جعفریه 3: میدان ایمان تلفن : 56721225

جهان : خ آسمان بازارچه آسمان پ 73 تلفن : 7_56724545

جمهوری پرند : میدان استقلال بلوار جمهوری، بلوک B تلفن : 56723000

جمهوری : بلوارجمهوری، نبش مروارید 8 تلفن : 56727730

چمران : بلوار چمران نبش کوکب7 تلفن : 56728700

چهارباغ : بلوار امام خمینی نبش زردکوه5 تلفن : 56787262

چکاوک : بلوار جمهوری تلفن : 56726105

حسینی : بلوار علامه بین مریم 4 و 6 پ86 تلفن : 56722403

خوب دل : ابتدای خ کوهستان تلفن : 56729688

خانه تو : ابتدای بلوار چهارباغ،روبروی سالن ورزشی تلفن : 56727772

خانه سبز : میدان استقلال بلوار جمهوری تلفن : 09123955138

خونه به خونه2 : خ باران خ چلچله تلفن : 56724325

خ نیکان : خ ستاره پاساژ ستاره تلفن : 56723920

خانه پرند1 : بلوار امام خمینی  : تلفن : 09122280836

خانه پرند2 : م استقلال تلفن : 09190084430

خلیج فارس : بلوار علامه طباطبایی جنب مریم 4 پ80 تلفن : 56720010

خوش نشین : روبروی ورزشگاه الغدیر تلفن : 09125867797

خورشید : خ خورشید جنب نسترن 11 تلفن : 56724840

حقیقت : استقلال، خ آزالیا، روبروی عمران تلفن : 56720122

حافظ : فاز2، تقاطع ستاره وکوهستان تلفن : 56729110

دی : بلوار چمران نبش کوکب7 تلفن : 56725396

داریوش : بلوار امام خمینی :  تلفن : 56728357_09192753745

دیپلمات : بلوار علامه طباطبایی نبش بنفشه 8 پ30 تلفن : 6_56724595

دلتا : بلوار امام خمینی: تلفن : 56737500_09122392370

دلفین : چهارراه خورشید تلفن : 56721636

راگا : م استقلال، بلوکF، ورودی4، ط2، واحد 115 تلفن : 56791004

رونق : م استقلال، خ نور، خ بهاران تلفن : 56725062

رویال : بلوار چهارباغ تلفن :56728000

سامان : خ آسمان تقاطع ستاره تلفن : 09126862757

ستاره : خ ستاره تلفن : 56728071

سناتور : بلوار جمهوری روبروی مسجد جامع تلفن : 56725051

سانتیل : بلوار امام خمینی تلفن : 09128477752

ساسان : بلوارعلامه بین بنفشه 8 و10 تلفن : 56727370

سایبان پرند : خ آسمان بازارچه نرگس پ19 تلفن : 56727489

سپهر: بلوار امام خمینی تلفن : 09126998433

سرمایه : بلوار امام خمینی، بلوارچهارباغ تلفن : 56737075

سران : فاز صفر، بلوار امام، روبرو نقش جهان تلفن : 09122139048

سبلان سبز : بلوار جمهوری جنب بلوک B، واحد208 تلفن : 5672284

سفیر : م استقلال، خ جمهوری، به سمت م آزادی تلفن : 56722591

سیب : بلوار چهارباغ، خ قدمگاه، واحد20 تلفن : 09121470027

شاهد : بلوار چمران نیش مینای 3 و 5 تلفن : 56724381

صمدی : بلوار خمینی  تلفن : 56725557

شمشاد : فاز2، باغ ویلا، شمشاد7 تلفن : 09128897407

صداقت1 : میدان ایمان تلفن : 56722367_09124837406

صداقت2 : چهارراه خورشید، پ20 تلفن : 56728791

صداقت : کوزو، خ صیادشیرازی،بازار روزستایش تلفن : 09305100168

صادقی : روبروی ورزشگاه پرند تلفن : 56724983

صیامی : بلوار شهدا سهند جنوبی پ 30 تلفن : 09126068003

طیبی : بلوارچهارباغ، پ26 تلفن : 56737901

عتیق : بلوار علامه طباطبایی جنب بنفشه 8 پ36 تلفن : 56726528

عمارت : خ آسمان نرسیده به چهارراه ستاره پ109 تلفن : 5672331

عدالت : میدان ایمان تلفن : 56724228 - 09125347401

عبادی1 : خ ستاره، نبش پاساژ ستاره، پ1 تلفن : 56720298

عبادی2 : بلوار امام خمینی  تلفن : 56722000

علمی : بلوار امام خمینی تلفن : 56736181

عقیل : بلوارعلامه، نبش مریم6، پ94 تلفن : 09125034620

غدیر : چهارباغ، البرزجنوبی تلفن :تلفن56726563

فرهنگیان : میدان استقلال بلوار جمهوری تلفن : 56728121

فدک1 : بلوار علامه جنب مریم6پ94 تلفن : 56723131

فدک : بلوارجمهوری، بعدازمسجدجامع تلفن : 56729670

فردوس : نبش میدان آسمان تلفن : 56728755

فلاح : بلوارچهارباغ تلفن : 56726731

فراز : بلوار علامه تلفن : 09128444661

قصر : بلوار چمران نبش کوکب7 تلفن : 56729000

قدیمی : بلوار امام خمینی تلفن : 09126281365

کیانمهر : بلوار علامه بین مریم 4 و 5 پ84 تلفن : 56726668

کلاسیک : بلوار علامه طباطبایی تلفن : 09121974648

کاج : بلوار امام خمینی خ چهارباغ تلفن : 09121912378_56737943

کاخ : م استقلال، بلوکE، ورودی6، ط1، واحد152 تلفن : 56217572

کارون : بلوار امام خمینی، مجتمع تجاری صوفیه تلفن : 56737446

کوثر : میدان استقلال تقاطع خورشید تلفن : 56723904

کوهستان : خ کوهستان تقاطع ستاره تلفن : 56721819

کندو : علامه شمالی بین مریم 4 و 6پ92 تلفن : 56720820

کلید طلایی : بلوار علامه بین مریم 4 و 7 پلاک 90 تلفن : 56728411

کلبه1 : بلوار امام خمینی روبروی خ زردکوه تلفن : 56737806

کلبه2 : بلوارچمران،بین گلایل3 و5 تلفن : 56729439

گسترش : خ باران، م بهشت تلفن : 56217133

گلشن : بلوار چمران بین مینای 3 و 5 تلفن : 09194623646

گنجینه : خ آسمان میدان آسمان پ7 تلفن : 56722227

گلها : خ کوهستان، تقاطع باران و کوهستان، جنب قنادیانی تلفن : 56723175

لسان : انتهای خ آسمان پ 137 تلفن : 56722271

ملک سلیمان : بلوار جمهوری بلوکA، ورودی3 تلفن :56728221

محمدیان : فاز یک بازارچه میلاد تلفن : 09123035334

میلاد : فاز یک بازارچه میلاد تلفن : 09123167643

محمودیان : م امام، بلوار چهارباغ، پ 59 تلفن :56722626

محمدیان : بلوار ستاره چهارراه کوهستان تلفن : 56728698

مدائن : بلوار چمران نبش گلایل3 تلفن : 56727162

مرکزی : بلوار ستاره چهارراه کوهستان تلفن : 56721400

میلاد قائم : بلوار جمهوری ابتدای کوهستان تلفن : 56721110

مرکزی : میدان استقلال بلوار جمهوری تلفن : 56727111

مسکن20 : میدان استقلال بلوار جمهوری تلفن : 56726427

مهندسین : بلوار ستاره، ضلع شمالی مسجد امام حسن، پ39 تلفن :56728690

مهرگان : ابتدای خ کوهستان تلفن : 56728980

مهستان : انتهای بلوار طباطبایی پ 86 تلفن : 4_56722403 

ملت : خ آسمان تقاطع ستاره تلفن : 56724676

ماندگار : خ چهارباغ تلفن : 56737363

مرکزی : بلوار علامه طباطبایی نبش بنفشه 8 پ 32 تلفن : 56720980

ماهان : بلوار امام خمینی تلفن : 56737357

نیلی1 : بلوار علامه طباطبایی سایت تجاری 2 پ36 تلفن : 56720732

مهر گستر : ابتدای کوهستان، انتهای بن بست پونه تلفن : 56720850

ملل : بلوار چهارباغ تلفن : 56737835

مجید : خ خورشید، خ آزالیا تلفن : 56728370

مهراز : م امام خمینی، بلوار چهارباغ تلفن : 56737992

میرداماد : بلوار امام خمینی تلفن : 56737294

نارینا : بلوار چمران، خ پروین اعتصامی، نبش بیهقی تلفن : 56734798

نسیم پرند : م آسمان خ آفتاب، کوچه فاخته، پ8 تلفن : 56724754

نیلی2 : بلوار جمهوری پ210 تلفن : 56720189_56721251

نیما : کوزو،خ علم المهدی، جنب بلوک بی 111 تلفن : 09353617400

نیکان : خ خورشید، خ آزالیا تلفن : 09358054519

نارنجستان : فاز صفر، خ تخت جمشید تلفن : 56385780

نور : بلوار جمهوری بلوکD، ورودی4 تلفن : 56732550

نگین پرند : بلوار علامه نبش بنفشه 10 پ 52 تلفن : 56721567

نوین پرند : خ آسمان چهارراه باران پ 45 تلفن : 2_56724701

نادر : ابتدای خ کوهستان تلفن : 09126302877

نقش جهان : بلوار شهدا مجتمع تجاری کیسون تلفن : 56385644

نگین آرمان پرند : فاز2، م استقلال، بلوار جمهوری، بلوکD تلفن : 4_56720980

ولیعصر : میدان استقلال بلوار نور  تلفن : 56720929 - 56723768

ونوس : بلوار شادمان، بین کوکب5و7 تلفن : 56728736

وصال : میدان استقلال  تلفن : 56729590

یاران : میدان آسمان پ29 تلفن : 56726761

یاس : بلوار چمران تلفن : 1_56727680

یاشار : خ آسمان، نبش بنفشه7، پ79 تلفن : 56720785

 

انجمن - تالار گفتگو شهر جدید پرندتمامی حقوق این وب سایت متعلق به دایرکتوری جامع شهر پرند می باشد

قدرت گرفته از سایت بایک!

مشاهده نقشه سایت

طراحی وب سایت با سایت ساز سایت بایک